Home > produkty > Optický krystal
Prodej optických přístrojů s dobrými optickými vlastnostmi
Koupit optickou optiku Sapphire s vysokou čistotou
Velkoobchodní vysoce přesná optická ZnS optika
Velkoobjemová optika pro vysokou odolnost proti teplu ZnSe
Vysoce kvalitní silikonová optika s vysokou tepelnou vodivostí a nízkou hustotou
Vysoce kvalitní čínská infračervená germaniemická optika s vynikající homogenitou
Zakupte si vysoce kvalitní vlastní optický přístroj BaF2
Vysoká kvalita optiky MgF2 s dobrými optickými a termomechanickými vlastnostmi
Velkoobchodní velkoobjemová optická optika
Hot Products
Velkoobchodní vysoce kvalitní LiSAF, LiSGaF a LiCAF laserové krystaly
YLF laserové krystaly pomocí Czochralski techniky
Velkoobchodní vysoce kvalitní laserový křišťál YVO4